Nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-0613/17-00


Tytuł Projektu:

„Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji suplementów diety wzbogacanych naturalnymi produktami pochodzenia roślinnego”.
Dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w roku 2017.
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 619 453,66 zł.
Wartość dofinansowania ze środków UE nie przekracza kwoty: 426 956,75 zł.

Opis projektu:

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji suplementów diety, opartej na nowej technologii do utrwalania produktów podanych w stanie ciekłym wzbogacanych o alternatywne surowce pochodzenia roślinnego. Wdrożenie technologii pozwoli na uzyskanie unikalnych cech suplementu w obszarze ograniczenia spadku wartości odżywczej przetworzonych produktów pochodzenia naturalnego (witaminy C, flawonoidy), zwiększenie czystości mikrobiologicznej, wydłużonego terminu przydatności do spożycia, przy zapewnianiu wysokiego stopnia przyswajalności składników odżywczych, m. in. żelaza, wapnia, beta-karotenu.